คุณสมบัตรผู้ขอสินเชื่อ
คุณลูกค้าจะต้องเป็น เจ้าของกิจการ เจ้าของบริษัท เจ้าของโรงงานต่างๆ 

 

 ต้องมีหนังสือ จดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้องหนึ่งปีขึ้นไป

มีที่ตั้งกิจการ บริษัท ห้างร้าน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ แระมีที่พักอาศัยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
Powered by MakeWebEasy.com